Vergoeding

  • Basistarief voor particulieren is € 85,00 *  incl. BTW per sessie (60-75 min.)                
  • Coachingstraject voor bedrijven op aanvraag

(Ben je verhinderd graag minimaal 24 uur van te voren afmelden anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.)

Als gesprekken plaatsvinden op een andere locatie dan de praktijkruimte wordt er een kilometervergoeding berekend.

Ik ben in bezit van AGB code voor zorgverleners en de AGB Praktijk code; KVK 17270173      
                                                                                                              

*VERGOEDING

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging BATC. Kijk voor meer informatie over vergoedingen op de BATC website of informeer bij uw ziektekostenverzekeraar. Vele ziektekostenverzekeraars vergoeden via de aanvullende verzekering een deel van de kosten. Dit heeft geen invloed op uw eigen risico.


WKKGZ  Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg 

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg worden gesteld.
Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen en ik ben hiervoor aangesloten bij CAM Coöperatie. 

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de AGV (Algemene verordening gegevensbescherming). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 
Bekijk hier voor mijn privacy policy.

De technieken die ik gebruik zijn nooit ter vervanging van medische, psychische of psychiatrische hulp. Houd contact met je arts of specialist en blijf je medicijnen trouw gebruiken, zolang je arts dat nodig vindt.

www.origine.nu

www.batc.nl

www.alternatievegeneeswijzen-info.nl

www.healthandbeautyacupunctuur.nl/

Contact